πρώτες βοήθειες
 

η φιλοσοφία μας

δραστηριότητες
βιογραφικό
επικοινωνία
links
πρόληψη τροχαίου
ανάλυση τροχαίου
πρώτες βοήθειες
οδηγός κυκλοφοριακής αγωγής
συμβουλές
 
 
πεζός κατοικίδια λεξιλόγιο
ποδηλάτης οδικά σήματα  
επιβάτης φωτεινές σηματοδόσεις  

Πεζοδρόμιο
Κατασκευάσμενο δάπεδο, συνήθως στρωμένο με πλάκες τσιμέντου, το οποίο βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το δρόμο και καλύπτει τις πλευρές κάθε δρόμου.

Διάβαση πεζών
Ειδικό πέρασμα στο δρόμο κατάλ-ληλο για τους πεζούς (συνήθως βρίσκεται μεταξύ δύο φωτεινών σηματοδοτών) με βαμμένες λευκές οριζόντιες λωρίδες πάνω.
Φωτεινός σηματόδοτης
Ειδική συσκευή η οποία βρίσκεται τις περισσότερες φορές σε διασταυ-ρώσεις δρόμων και μεταδίδει φωτεινά σήματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) που αφορούν στην ασφάλεια των πεζών και στην σωστή κυκλοφορία των οχημάτων.
Υπόγεια διάβαση
Ειδικό πέρασμα κατάλληλο για τους πεζούς το οποίο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της γης (υπόγειο) και επιτρέπει στους πεζούς να περάσουν ένα δρόμο χωρίς να κινηθούν πάνω σε αυτόν.
Νησίδα ασφαλείας
Υπερυψωμένη κατασκευή, η οποία βρίσκεται στη μέση του δρόμου ώστε να μπορούν οι πεζοί να περάσουν τα οχήματα.
Τροχονόμος
Αστυνομικός ειδικός για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Λωρίδες κυκλοφορίας
Λωρίδες κατά μήκος του δρόμου που χωρίζονται μεταξύ τους με λευκές διακεκομμένες γραμμές και επιτρέπουν στα οχήματα να κινού-νται κατά στίχους.
Διάβαση τρένων
Ειδικό πέρασμα κατάλληλο για πεζούς και για οχήματα, το οποίο συνήθως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μπάρες ασφαλείας κια φωτεινούς σηματοδότες σε περιοχή όπου υπάρχει διέλευση τρένων.
Αντανακλαστικά υλικά
Ειδικά υλικά τα οποία φέγγουν στο σκοτάδι όταν πέσει πάνω τους φως.
Ζώνη ασφαλείας
Ιμάντας (λουρί) που χρησιμοποιείται για την συγκράτηση του οδηγού ή επιβάτη σε περίπτωση ατυχήματος.
 
Παξών 30, Αθήνα 6ος όροφος, Τηλ: 210 8826155, 210 8230202, Fax: 210 8237577, e-mail: info@nikospapadatos.gr   www.nikospapadatos.gr